1,65

BT - - SPORTEN -

Der bør ik­ke væ­re lagt op til man­ge mål i Eind­ho­ven i dag. At­le­ti­co Madrids spil­lestil er be­rømt og be­ryg­tet, og da det pri­mært gæl­der om at kom­me hjem med et godt re­sul­tat til re­tur­kam­pen, kom­mer Die­go Si­meo­ne næp­pe til kam­pen for at un­der­hol­de. PSV var stær­ke hjem­me i grup­pe­spil­let, men har til den­ne kamp den su­veræ­ne top­sco­rer Luuk de Jong i ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er et mas­sivt off en­sivt tab for hol­læn­der­ne. Oveni er An­dres Gu­ar­da­do for­ment­lig hel­ler ik­ke klar, så alt an­det li­ge skal der væ­re gan­ske fi n vær­di i at gå eft er mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.