2,05

BT - - SPORTEN -

HC Midtjyl­land vi­ste høj klas­se ved at vin­de po­ka­len og har blandt an­det for­stær­ket sig med Pa­scal Hens og bør der­for væ­re no­get stær­ke­re end ta­bel­pla­ce­rin­gen vi­ser. Fle­re af klub­bens spil­le­re har en for­tid i Skjern og vil der­for væ­re gan­ske mo­ti­ve­re­de her, og de mø­der et Skjern­hold, som næp­pe gi­ver sig fuldt ud. Al­le­re­de søn­dag har de en vig­tig Cham­pions Le­ague- kamp, og der­for gæl­der det om at vin­de den­ne kamp uden at bru­ge alt for man­ge kræft er. I for­vej­en har Skjern væ­ret til at ta­le med hjem­me i den­ne sæ­son, så gå eft er HCM.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.