2,30

BT - - SPORTEN -

Eft er en sejr på 2- 1 i den før­ste kamp i Schweiz, har Bra­ga halvan­det ben i næ­ste run­de, og net­op der­for kun­ne der godt lu­re et fi nt spil på gæ­ster­ne. Sion vi­ste gan­ske høj klas­se på frem­med græs i grup­pe­spil­let med sejr i Bor­deaux og po­int i Li­ver­pool, og den før­ste kamp var gan­ske jævn­byr­dig, hvor Sion brænd­te fl ere sto­re chan­cer, så der var på in­gen må­de ta­le om, at Sion var spil­let af ba­nen. Der­til kom­mer en Bra­ga- ka­ran­tæ­ne til Ni­ko­la Vuk­ce­vic, som er blandt de bed­re spil­le­re på hol­det, og alt­så det fak­tum, at Bra­ga le­ver fi nt med uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.