ILDT PO­KER­SPIL

Samu­el­sen: Vi gi­ver os tid

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 25. FE­BRU­AR 2016

PUSTE­RUM Blå blok ta­ger et puste­rum og gi­ver sig selv tid til at fin­de en løs­ning. Det si­ger Li­be­ral Al­li­an­ces le­der An­ders Samu­el­sen ef­ter mø­de med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og de øv­ri­ge par­ti­le­de­re i blå blok. » Nu kom­mer vi ud af den stres­se­de si­tu­a­tion, hvor det he­le skal af­gø­res på to mi­nut­ter. Vi gi­ver os selv tid til at fin­de en løs­ning, « si­ger An­ders Samu­el­sen.

Han hen­ty­der til, at der i dag er ind­kaldt til en mø­de­ræk­ke, hvor de blå par­ti­er vil for­sø­ge at fin­de grøn­ne til­tag for at imø­de­kom­me De Kon­ser­va­ti­ve, som har ud­trykt mi­stil­lid til mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.