81- årig mand slå­et be­vidst­løs af rø­ver

BT - - NYHEDER -

En 81- årig mand fik fle­re knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet og mi­ste­de til­sy­ne­la­den­de be­vidst­he­den, da han i går blev over­fal­det af en rø­ver i Var­de. Den æl­dre mand hav­de væ­ret på McDo­nald’s, da han gik ned for at ta­ge to­get.

» I en smø­ge mel­lem den ve­st­li­ge gavl på sta­tions­byg­nin­gen og en toilet­byg­ning bli­ver han gre­bet bag­fra og væl­tet om­kuld, « si­ger vagt­chef Erik Lind­holdt fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Mens han lig­ger på ma­ven, bli­ver hans lom­mer gen­nem­ro­det af rø­ve­ren, som ta­ger hans pung med hæ­ve­kort og kon­tan­ter. På et tids­punkt prø­ver han at ven­de sig om, så han kan se over­falds­man­den.

» Så får han fle­re knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet, og han mi­ster for­ment­lig og­så be­vidst­he­den, « si­ger vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.