Olie­pri­sen fal­der igen

BT - - NYHEDER -

Ef­ter et kort puste­rum er olie­pri­sen igen un­der pres. Det sker ef­ter hår­de mel­din­ger fra Sau­di- Ara­bi­en tirs­dag og en skarp ripost fra Iran i går.

Der­med ser det ik­ke ud til, at olie­pro­du­cen­ter­ne er kom­met tæt­te­re på hin­an­den i for­hold til at skrue ned for pro­duk­tio­nen og ska­be ba­lan­ce i mar­ke­det. Det sen­der pri­sen for en tøn­de nord­s­øo­lie ned til 32,6 dol­lar fra 34,7 dol­lar man­dag.

Olie­pri­sen er si­den mid­ten af 2014 fal­det med over 70 pro­cent og nå­e­de i be­gyn­del­sen af 2016 un­der 30 dol­lar per tøn­de.

Bag­grun­den er et over­ud­bud af olie, der kom­mer af, at USA er be­gyndt at pro­du­ce­re sto­re mæng­der ski­fer­gas, og Iran er til­ba­ge på re­sten af mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.