Dansk mo­del får

BT - - NYHEDER -

pro­du­cen­ten Pam­pers. Som 14- årig blev hun op­da­get af Unique Mo­dels, men det var først som 17- årig, at hun blev fuldt pro­fes­sio­nel jet- set mo­del med he­le klo­den som sin ar­bejds­plads.

Si­den har hun la­vet kampag­ner for blandt an­det Gal­li­a­no, Guc­ci, Pra­da og Max Ma­ra, og gå­et catwalk for blandt an­det Cal­vin Kle­in, Cha­nel, Yves Saint Laurent samt ’ Vi­cto­ri­as Secret Fas­hion Show’, hvis år­li­ge mo­des­how trans­mit­te­res til mil­li­o­ner af se­e­re i 185 lan­de.

Som et æg­te regn­bu­e­barn har den 22- åri­ge kvin­de en helt sær­lig fa­mi­lie­bag­grund. Og selv­om hun har ba­se i New York, glæ­der hun sig al­tid til at kom­me hjem til Dan­mark og fa­mi­li­en. Det frem­går og­så ty­de­ligt af hen­des Twit­ter- be­ske­der, når hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.