Nad­ja Ben­der

BT - - NYHEDER -

» Da hun blev sendt af sted de før­ste gan­ge, var jeg med hen­de he­le vej­en. 24 ti­mer. Jeg lag­de hen­de i seng om af­te­nen og hen­te­de hen­de om mor­ge­nen. Og hvis jeg ik­ke kun­ne væ­re med, var det hen­des mor el­ler mo­ster, der sad og ven­te­de på hen­de ba­ck­s­ta­ge, når hun var på job, til ca­sting el­ler til en fi tting. Vi la­der ik­ke vo­res un­ge pi­ger ale­ne, når de er ude i den sto­re ver­den. Hel­ler ik­ke selv­om Jo­sep­hine er den mest snus­for­nuft ige pi­ge med beg­ge ben på jor­den, « si­ger Jes­per Thomsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.