Nej, vi le­ver ik­ke i en ba­nan­re­pu­blik

BT - - DEBATT -

LIS­BETH BECH POUL­SEN

for­stå, det kan væ­re fru­stre­ren­de, hvis man har væ­ret ud­sat for no­get, men vi skal hol­de fast i, at vi har et rets­sam­fund. Vi le­ver ik­ke i en ba­nan­re­pu­blik. Vi har et rets­sy­stem, som ta­ger sig af så­dan nog­le ting. Hvis der er sket no­get kri­mi­nelt, så skal man an­mel­de det, po­li­ti­et skal eft er­for­ske det, og så har vi nog­le dom­sto­le, der står for at vur­de­re be­vi­ser­ne. Det an­det er selv­tægt og hø­rer ik­ke hjem­me i et rets­sam­fund.

JEG KAN GODT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.