Der er liv i Liv

BT - - NYHEDER -

En st­rut­ten­de ma­ve var ik­ke nok til at hol­de Hol­lywood­stjer­nen Liv Ty­ler hjem­me fra El­le Sty­le Awards i Lon­don i tirs­dags.

Iført en lang blå kjo­le var ’ Rin­ge­nes Her­re’- sku­e­spil­le­ren i den grad cen­trum for fo­to­gra­fer­nes lin­ser. Det er Liv Ty­ler og man­den Da­ve Gard­ners tred­je barn, og tid­li­ge­re har Ty­ler for­talt, hvor me­get hun ny­der at væ­re gravid.

» Det er for vildt, det la­der til, at stor­ken har be­søgt os igen. En ny Ty­ler Gard­ner vok­ser in­de i min ma­ve. Vi ud­vi­der fa­mi­li­en. «

» Det er fan­ta­stisk. Det er så sjovt. Jeg er me­get tak­nem­me­lig, « sag­de It’s ama­zing, it’s so fun, « skrev Liv Ty­ler, da hun på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram be­kendt­gjor­de fa­mi­lie­for­ø­gel­sen.

Ud­over sin rol­le som Arwen Undó­mi­el i ’ Rin­ge­nes Her­re’, hvor hun er kæ­re­ste med dan­ske Vig­go Mor­ten­sen, er Liv Ty­ler mest kendt for sin rol­le i ’ The In­cre­dib­le Hulk’. Hun er der­u­d­over dat­ter af for­san­ge­ren for Aeros­mith, Ste­ven Ty­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.