Dødstal­let sti­ger i Fi­ji

BT - - NYHEDER -

Over 40 per­so­ner er fun­det dræbt i opryd­nings­ar­bej­det ef­ter den re­kord­kraf­ti­ge storm, der ram­te Fi­ji med en vindstyr­ke på 285 ki­lo­me­ter i ti­men.

De om­fat­ten­de øde­læg­gel­ser har ry­stet na­tio­nen, hvor der bor li­ge un­der en mil­li­on men­ne­sker, for­delt på 300 øer, der til­sam­men ud­gør et are­al, som er un­der halvt så stort som Dan­marks.

Au­stra­li­ens og New Ze­alands re­ge­ring har al­le­re­de sendt nød­hjælp af sted, og der er ble­vet lo­vet yder­li­ge­re øko­no­mi­ske hjæl­pe­pak­ker til Fi­ji.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.