KOM­MEN­TAR

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

FÅR VI EN gen­ta­gel­se at se i aft en? Får vi en af de aft ener, hvor et en­kelt­stå­en­de re­sul­tat og­så bli­ver til en min­de­vær­dig, sam­let sejr over en eu­ro­pæ­isk gi­gant? Jeg tviv­ler. Uan­set hvor sløj en til­stand, Man­che­ster Uni­ted, er i, vil de sam­men­lagt væ­re sto­re fa­vo­rit­ter mod et dansk mester­hold. Og­så med et 1- 2- ne­der­lag i ba­ga­gen fra den før­ste kamp i Dan­mark.

Men ale­ne dét, at FC Midtjyl­land og al­le vi an­dre kan gå ind til aft enens op­gør på Old Traff ord med et be­grun­det håb om en sam­let sen­sa­tion, gør kam­pen til den mest imø­de­se­te eu­ro­pæ­i­ske kamp med dansk del­ta­gel­se, si­den FC Kø­ben­havn for fem år si­den spil­le­de ot­ten­de­dels­fi na­ler i Cham­pions Le­ague. Det er da no­get at se frem til!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.