Magi i luft en

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

MAGI. HVAD PO­K­KER er det egent­lig? Det er svært at sva­re en­ty­digt på. Så­dan må det nød­ven­dig­vis væ­re, når der er ta­le om et ufor­klar­ligt drys, som gør be­gi­ven­he­der el­ler op­le­vel­ser til no­get sær­ligt.

I aft en kan der ven­te FC Midtjyl­land en ’ magisk’ aft en. Dels for­di den - i in­ter­na­tio­nalt hen­se­en­de - und­se­e­li­ge dan­ske klub mø­der gi­gan­ti­ske Man­che­ster Uni­ted på le­gen­da­ri­ske Old Traff ord. Men hel­dig­vis og­så af en an­den og me­re in­ter­es­sant grund. Det dan­ske mester­hold har nem­lig en ik­ke kom­plet ure­a­li­stisk chan­ce for at ska­be et sam­let re­sul­tat, der vil bo­ne helt ud med wauw- fak­tor. BE­VA­RES, DET ER stort at et dansk hold spil­ler mod Man­che­ster Uni­ted på Old Traff ord. Det er det da. Det har det væ­ret før, og det vil det og­så væ­re næ­ste gang, det sker. Men det er end­nu me­re sig­ni­fi kant, at der er ta­le om et dansk hold med mu­lig­hed for at gå vi­de­re på be­kost­ning af det en­gel­ske stor­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.