DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En fan­ta­stisk Cham­pions Le­ague- aft en med to spæn­den­de kam­pe blev ek­stra min­de­vær­dig for en dyg­tig Od­dset- spil­ler, fra Oden­se, som ram­te ik­ke fær­re end tre re­sul­ta­ter li­ge på til et vildt odds.

Så­le­des var det lu­ret, at Ju­ven­tus og Bayern Mün­chen vil­le spil­le 2- 2, mens Bar­ce­lo­nas sejr på 2- 0 ude over Ar­se­nal og­så var for­ud­set af den skar­pe tip­per.

Sid­ste kamp var 3- 1 til Mid­dles­brough over Car­diff , og de tre kam­pe gav et sam­let odds på 2.856 for en ind­sats på en 50’ er gav det in­tet min­dre end 142.800 kro­ner re­tur.

Der bli­ver for­ment­lig sendt en stor tak til Mid­dles­broug­hs Grant Le­ad­bit­ter, som un­der­vejs til­lod sig at bræn­de et straff es­park i sej­ren over Car­diff , og med de se­ne scor­in­ger i Lon­don og Tor­i­no var vej­en der­med ba­net for en fan­ta­stisk vin­der­kupon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.