1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Alt er så­dan set af­gjort i den­ne kamp, og der­for er der lagt op til en lavin­tens re­tur­kamp uden alt for man­ge mål. Det reg­ner og blæser i Mol­de med tem­pe­ra­tu­rer tæt på fryse­punk­tet, hvil­ket næp­pe er Se­vil­las liv­ret, og der­for kan man snildt fo­re­stil­le sig, at spa­ni­er­ne ba­re skal ha­ve kam­pen over­stå­et uden at bru­ge for man­ge kræft er. Mol­de skal an­gri­be fra før­ste fl øjt for at jag­te mirak­let, men hol­det skab­te me­get lidt i Se­vil­la og er selv­føl­ge­lig hæm­met af mang­len­de skarp­hed eft er vin­ter­pau­sen. Der­for prø­ves et spil på mak­si­malt tre mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.