3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Alt er åbent, eft er før­ste op­gør end­te uden vin­der og det lig­ger da i kor­te­ne, at re­tur­kam­pen må ven­te lidt med en scor­ing. Shakh­tar Donetsk sav­ne­de ty de­ligt den solg­te an­gri­ber Alex Te­xeira i den før­ste kamp og vir­ke­de ik­ke spe­ci­elt far­lig off en­sivt. Skul­le kam­pen ha­ve haft en vin­der, skul­le det ha­ve væ­re Schal­ke, men ty sker­ne vil gi­vet­vis væ­re op­mærk­som­me på ik­ke at få et mål imod. Shakh­tar må godt nok und­væ­re Ole­xan­der Ku­cher og Fred på grund af ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er et mi­nus for væd­de­må­let, men til pri­sen er det sta­dig værd at gå eft er.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.