2,12

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tot­ten­ham er dybt in­vol­ve­ret i den en­gel­ske mester­skabs­kamp, og der­for er spørgs­må­let, hvor me­get man egent­lig sat­ser på den­ne kamp. Sik­kert er det, at bå­de Mous­sa Dem­belé og Har­ry Ka­ne er ude med små­ska­der, hvil­ket i sig selv er sto­re tab, og for­ment­lig er det igen re­ser­ve­ke­e­per Mi­chel Vorm, som står kam­pen. Fi­o­ren­ti­na var det bed­ste hold i det før­ste op­gør og vir­ker til at sat­se hår­de­re på tur­ne­rin­gen end Tot­ten­ham, og der­til kom­mer, at Tot­ten­ham er vi­de­re ved en må­l­løs aff ære, mens 1- 1 gi­ver for­læn­get spil­le­tid. Der skal væ­re fi n vær­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.