Ci­ta­tet

Sø­ren Pa­pe Poul­sen For­mand ( K), på fa­ce­book. com

BT - - DEBATT -

Et valg vil væ­re re­ge­rin­gens an­svar. Vi kan hver­ken kø­bes el­ler tru­es til til­lid, og vi er ik­ke ban­ge for et valg. Jeg har he­le ti­den sagt, sa­gen hand­ler om or­dent­lig­hed. At vi skal kun­ne sto­le på hin­an­den og de op­lys­nin­ger, vi gi­ver til hin­an­den og off ent­lig­he­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.