Iko­ni­ske gu­i­ta­rer sat til salg

BT - - NYHEDER -

TIL SALG Har du no­gen­sin­de drømt om at eje Ed­die van Ha­lens, Eric Clap­tons el­ler El­vis’ gu­i­tar? Så har du mu­lig­he­den nu.

Der skal godt nok dyk­kes dybt i lom­mer­ne, men ik­ke de­sto min­dre kom­mer 300 unik­ke gu­i­ta­rer på auk­tion i New York.

Blandt auk­tions­va­rer­ne er og­så 27 aku­sti­ske fra det se­ne 1800- tal – samt en 1952 Gib­son Su­per 400, vur­de­ret til næ­sten 700.000 kr., som den ver­den­skend­te gu­i­ta­rist To­ny Mot­to­la spil­le­de på, da han ar­bej­de­de sam­men med Frank Si­na­tra, Per­ry Co­mo, Jo­hn­ny Mat­his og Ro­se­mary Cloo­ney.

Der­u­d­over er nog­le af auk­tio­nens helt sto­re til­løbs­styk­ker to gu­i­ta­rer, der blev brugt i den le­gen­da­ri­ske film ’ In Cold Blood’ fra 1967. En af dem blev brugt i en sce­ne af fil­mens ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver Robert Bla­ke.

De to gu­i­ta­rer er pris­sat til li­ge over 1 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

Auk­tio­nen lø­ber af stab­len i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.