BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Bed­rag’

Dansk dra­ma­se­rie Jeg har slugt samt­li­ge ni fo­re­gå­en­de af­snit af tv- se­ri­en ’ Bed­rag’. Og hvor har jeg væ­ret un­der­holdt. I min op­tik in­de­hol­der se­ri­en alt det, en ge­di­gen tv- se­rie skal. Dra­ma, spæn­ding, kon­fl ikt, grå­dig­hed, kær­lig­hed, tvivl, an­ger og frygt. Så det er fak­tisk li­ge før, jeg er helt trist over at skul­le ta­ge af­sked med se­ri­en med det 10. og ( fo­re­lø­big) sid­ste af­snit.

BENJA­MIN MUNK LUND

Sport­s­chef

Cy­kel­løb

Sport

Su­per­liga­en be­gyn­der, og der er Madrid- der­by i spansk fod­bold, go­de ting alt sam­men, men min tv- an­be­fa­ling bli­ver Om­loop Het Nieuws­blad, der mar­ke­rer be­gyn­del­sen på de bel­gi­ske cy­kel­løb, som de kom­men­de må­ne­der er nog­le af sæ­so­nens al­ler­bed­ste.

KIR­STEN ERLENDSSON

Jour­na­list

Kaprin­gen

Dansk fi lm Det bli­ver en uhy­re spæn­den­de we­e­kend for dansk fi lm, når årets Oscars ud­de­les i Hol­lywood. Her er To­bi­as Lind­holms ’ Kri­gen’ no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en bed­ste uden­land­ske fi lm. Der­for vil jeg var­me op med hans pris­be­løn­ne­de fi lm ’ Kaprin­gen’ med min ab­so­lut­te ynd­lings­sku­e­spil­ler Pi­lou As­bæk i ho­ved­rol­len. Pris­ud­de­lin­gen fo­re­går desvær­re langt eft er min sen­ge­tid søn­dag nat,

TV2 SPORT LØR­DAG 14.15

DR1 SØN­DAG 20.00

DR2 FRE­DAG 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.