Oscar­fest

BT - - TV GUIDE -

Sent søn­dag af­ten el­ler me­get tidligt man­dag mor­gen er det tid til den 88. Oscar­fest, hvor årets bed­ste film hyl­des og hædres i Hol­lywood.

TV2 sen­der di­rek­te fra filmver­de­nens svar på Su­per Bowl, hvor det igen er ko­mi­ke­ren Chris Ro­ck, der er vært for­an et hav af filmver­de­nens stør­ste stjer­ner og et mil­li­on­pu­bli­kum, der stræk­ker sig over he­le ver­den. Den dan­ske film ’ Kri­gen’ er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ Årets bed­ste ik­ke- en­gelsk­spro­ge­de film’. I TV2- stu­di­et føl­ger vær­tin­den Lou­i­se Wol­ff sla­gets gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.