Sid­ste ’ Bed­rag’

BT - - TV GUIDE -

Ener­gre­ens kon­kurs har ramt me­di­er­ne som et chok, og midt i stormens øje har Mads og Alf travlt med at gen­nem­ro­de virk­som­he­dens kon­to­rer og le­del­sens hjem ef­ter be­vi­ser.

De af­hø­rer San­der og Clau­dia, men Ul­rik går i pa­nik og stik­ker af, før de kan kom­me til at snak­ke med ham. Clau­dia står ved en skil­le­vej i sit liv - hvad vil det be­ty­de, hvis hun ry­ger i fængsel? For hen­de... og for Ber­tram? Ni­cky og Bim­se skju­ler sig for Sven­ske­ren sam­men med Jan, Li­na og Milas. Kri­sti­na lig­ger på ho­spi­ta­let, og Mads in­si­ste­rer på at hjæl­pe hen­de som i ’ gam­le da­ge’. Sid­ste af­snit af Per Flys go­de se­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.