Slot­tets stjer­ner

BT - - TV GUIDE -

De fem stjer­ner Mil­le Le­h­feldt, Ras­mus Bjerg, Dar Sa­lim, Sa­ra Blæ­del og Ni­ko­laj Hüb­be rej­ser til Syd­fyn uden at ane, hvad der ven­ter dem. Al­le­re­de før­ste dag er der mas­ser af ud­for­drin­ger, når Ras­mus Bjerg by­der på fan­ta­si og dybsin­di­ge hold­nin­ger til, hvor­dan li­vet skal le­ves. Stjer­ner­ne kom­mer en tur til­ba­ge til barn­dom­men, står an­sigt til an­sigt med sig selv og får gri­net, så tå­rer­ne tril­ler. Ras­mus åb­ner selv op for nog­le af si­ne mest pri­va­te si­der og for­tæl­ler om en be­stemt epi­so­de i sit liv, der nær slog ham ihjel.

TV2 MAN­DAG 20.00 ’ STJER­NER­NE PÅ SLOT­TET’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.