I kølvan­det på Odys­seus

BT - - TV GUIDE -

Nord­ka­pe­ren kom­mer i hårdt vejr mel­lem Naxos og Pa­ros, men det af­hol­der selv­føl­ge­lig ik­ke Tro­els fra at for­tæl­le om den græ­ske hi­sto­rie, der hø­rer til om­rå­det. På øen An­ti­pa­ros bli­ver han in­vi­te­ret til græsk bryl­lup, og på Pa­ros be­sø­ger han den be­røm­te mar­mor- mi­ne.

TV2 FRI TIRS­DAG 21.15 ’ MED NORD­KA­PE­REN I GRÆKEN­LAND’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.