Kær­lig­hed el­ler ej

BT - - TV GUIDE -

Så er det tid til end­nu et nyt re­a­li­ty show: ’ Den før­ste da­te - helt pri­vat’.

Og vi får igen et ene­stå­en­de ind­blik i det før­ste ner­vepi­r­ren­de mø­de mel­lem to sing­ler, der er på en rig­tig blind da­te. Op­står der ’ sød mu­sik’ - el­ler en­der det i pin­lig tavs­hed? Vi mø­der bl. a. So­fie og Hen­rik på 40 og 42 ( på fo­to), der skal på da­te med hin­an­den. De er beg­ge uer­far­ne med dat­ing og me­get ge­ner­te, hvil­ket ik­ke gør det let, når man skal ha­ve en sam­ta­le i gang på en blind da­te. Des­u­den mø­der vi bed­ste­moren Vi­be­ke, der le­der ef­ter en ’ bad boy’, og der­for skal på da­te med ’ bi­ke­ren’ Bjar­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.