Fod­bold

BT - - TV -

"El der­bi madrileño" - op­gø­ret mel­lem At­léti­co og Re­al Madrid - er et af de helt sto­re i spansk fod­bold. I ti­dens løb har Re­al sik­ret sig sej­ren i de ind­byr­des op­gør in­tet min­dre end 107 gan­ge, mens At­léti­co må nø­jes med at no­te­re sig for 53 sej­re. Det hold, der vin­der i dag, hæn­ger sta­dig på Bar­ce­lo­na i kam­pen om det span­ske mester­skab. TV3+: 16.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.