Pa­nik

BT - - TV -

Frys, fl ygt el­ler kæmp! I det­te DR2 Te­ma sø­ger vi at for­stå pa­nik­kens væ­sen; hvor­når er den din ven, hvor­når er den fj en­de? Sam­men med vær­ten Las­se Spang Ol­sen un­der­sø­ger vi, hvad der sker med "pa­nik- hjer­nen", når vi be­hand­ler pa­ni­kangst og fo­bi­er, nød­lan­der et fl y og kø­rer en bil i hav­nen. Mød bl. a. Ke­vin, der pa­nik­ker over ed­der­kop­per. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.