Oscar 2016

BT - - TV -

Den dan­ske Oscar­vært Lou­i­se Wol­ff by­der vel­kom­men til en spæn­den­de nat i fi lmens og stjer­ner­nes tegn fra stu­di­et i Kø­ben­havn. Med sig har hun mo­de­eks­per­ter­ne Jes­per Høvring og Uff e Bu­chard samt fi lm­eks­per­ter­ne Ni­ko­laj Tarp, Ann Lind An­der­sen og sku­e­spil­ler El­len Hil­lings­øe. USA- kor­re­spon­dent Jes­per Ste­in­metz er med fra Los An­ge­les. TV 2: 23.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.