Kurs mod ...

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Mens far, mor og Al­fred er til­ba­ge i Dan­mark, fort­sæt­ter Emil, Theis og de­res be­sæt­ning ud i det ve­st­li­ge Stil­le­hav. Må­let er Ton­ga, der lig­ger på den mod­sat­te si­de af klo­den i for­hold til Dan­mark. Drøm­men er at svøm­me med de sto­re puk­kel­hva­ler, der i som­mer­må­ne­der­ne træk­ker op fra An­tark­tis for at par­re sig og kæl­ve i de tro­pi­ske van­de. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.