Over­klas­sen på ude­ba­ne

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Mo­de­kon­gen Erik Brandt og dron­nin­gens tid­li­ge­re ce­re­moni­me­ster Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen for­la­der de­res over­klas­se­liv og be­væ­ger sig ind i en ukendt ver­den for at få sat an­sigt på nog­le af de men­ne­sker, som de el­lers kun hø­rer om i sta­ti­stik­ker og nyheds­indslag. DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.