’ Jeg ta­ger ik­ke hjem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­de­lø­ben­de ha­ster hans

Car­sten Mo­gen­sen er

kæ­re­ste, Mie Skov, og de­res ot­te må­ne­der gam­le søn, Benja­min No­ah, til Rusland sam­men med Car­sten Mo­gen­sens nær­me­ste fa­mi­lie. Her op­hol­der de sig sta­dig.

sta­dig ind­lagt på ho­spi­ta­let, men ik­ke læn­ge­re på in­ten­siv. Det er uvist, hvor­når han kan rej­se til­ba­ge til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.