1,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted fi k stop­pet kri­sen mod et ska­des­ramt Her­ning- hold, men det ser svæ­re­re ud i aft en. Net­op Fre­de­riks­havn har man det me­get svært med, idet man har tabt samt­li­ge gan­ge til nord­jy­der­ne i or­di­nær tid i den­ne sæ­son. Der­til kom­mer, at Fre­de­riks­havn har langt me­re på spil i det­te op­gør. Hol­det spil­ler for at vin­de grund­spil­let. En sejr i dag vil væ­re me­get vig­tig i det spil, hvor Rung­sted bli­ver num­mer seks el­ler syv, og ud over pre­sti­ge i at en­de for­an Rø­d­ov­re, be­ty der det ik­ke al­ver­den. Alt an­det li­ge skal Fre­de­riks­havn væ­re pæn fa­vo­rit.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.