2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kø­rer ik­ke for Pa­cos Fer­reira for ti­den. Man er uden sejr i seks kam­pe i træk, og hvad vær­re er, er man ble­vet ramt sær­de­les hårdt af ska­der. He­le syv spil­le­re er ude på den kon­to, hvor spe­ci­elt den su­veræ­ne top­sco­rer, Bru­no Moreira, gør ondt at und­væ­re. Man skal oven i på en lang tur til Ma­deira for at mø­de et Na­cio­nal- hold, som har vist bed­ring i de se­ne­ste uger og kun har tabt én gang i de se­ne­ste fi re kam­pe – til top­hol­det fra Spor­ting. Na­cio­nal kan mod­sat Pa­cos Fer­reira kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling, så her prø­ves hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.