2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pa­ris FC har ik­ke væ­ret lig un­der­hold­ning i den­ne sæ­son, men al­li­ge­vel fri­ster man­ge mål. For et par må­ne­der si­den fi k man Je­an Luc Vas­seur som træ­ner. Han er nor­malt kendt for et me­get off en­sivt kon­cept, og for før­ste gang si­den han over­tog hol­det, gik han off en­sivt til værks i Nancy med suc­ces, indtil der kom to rø­de kort. Det be­ty der så, at de to for­sva­re­re Her­ve Ly­bo­hy og Med­hi Je­an er ude med ka­ran­tæ­ne, og hol­det mø­der her Auxer­re, som re­elt set kun kan bru­ge sejr til no­get, hvis man skal nå op­ryk­ning. Der­for kun­ne det godt lig­ne man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.