BENT GRE­VE

BT - - DEBATT -

Rigs­re­vi­sio­nen har frem­lagt skarp kri­tik af Skat, eft er at mil­li­ar­der er fos­set ud af st­a­skas­sen. Hvor al­vor­lig er den­ne kri­tik?

Det er en al­vor­lig kri­tik. For ik­ke nok med, der har væ­ret mang­len­de kon­trol, så har der og­så væ­ret et le­del­ses­svigt. Le­del­sen har ik­ke sik­ret sig, at man fulg­te op på ens egen in­ter­ne re­vi­sion, som al­le­re­de tid­li­ge­re gjor­de op­mærk­som på pro­ble­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.