LARS BAR­FO­ED

BT - - DEBATT -

Det er en me­get al­vor­lig kri­tik. Der har blin­ket rø­de lam­per, uden man har re­a­ge­ret til­stræk­ke­ligt hur­tigt og eff ek­tivt. Og man har i en pe­ri­o­de slet ik­ke re­a­ge­ret, selv­om der kom hen­ven­del­ser til Skat om, at der var no­get, der skul­le ses på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.