DET ER HELT GAK GAK

BT - - DEBATT -

Flem­m­ing Mel­chert Munk

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.56 Vir­ker helt gak. Med det ry, Skat pt. har, at en 7- årig skal be­ta­le restskat for nog­le bør­ne­pen­ge, som fa­de­ren ik­ke har be­talt ret­ti­digt. Men Skat skal vel ha­ve nog­le pen­ge ind til de nye di­rek­tø­rer, der jo snart skal fy­res, så man kan op­fi nde nog­le nye lat­ter­li­ge reg­ler, som selv skat ik­ke kan fi nde ud af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.