Li­fe of Pi

BT - - TV -

Den in­di­ske dreng Pi og hans fa­mi­lie er på vej fra In­di­en til Ca­na­da på et fragtskib sam­men med bl. a. dy­re­ne fra en zoo­lo­gisk ha­ve. Da ski­bet en­der i en gi­gan­tisk storm, syn­ker det, og Pi en­der som ene­ste over­le­ven­de men­ne­ske i en red­nings­båd midt på Stillehavet. Men om bord på bå­den får Pi dog en uven­tet over­le­ver og rej­se­fæl­le - en stor ben­galsk ti­ger, kal­det Ri­chard Par­ker. Vil det lyk­kes dem at over­le­ve?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.