12 Years a Sla­ve

BT - - TV -

I ti­den før Den Ame­ri­kan­ske Bor­ger­krig bli­ver den frie, sor­te fa­mi­lie­far So­lo­mon Nort­hup brutalt bort­ført, fra­stjå­let sin iden­ti­tet og solgt til sla­ve­ri på en bo­mulds­farm i det syd­li­ge USA. Som sla­ve med hårdt ar­bej­de og skif­ten­de eje­re er han fra­ta­get si­ne ret­tig­he­der, men mø­der eft er 12 år en ca­na­disk ret­tig­heds­for­kæm­per, og det­te mø­de æn­drer So­lo­mons liv for evigt. Nu øj­ner han en mu­lig­hed for at slip­pe fri.

TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.