Fo­na

BT - - NYHEDER -

Næ­sten hver an­den Fo­na- bu­tik luk­ker som kon­se­kvens af kon­kur­ren­cen fra sto­re elek­tro­nik- kæ­der. Så­dan er de­tail­hand­len, men trist ud­vik­ling i midt­by­bil­le­det, at de hi­sto­ri­ske bu­tik­ker for­svin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.