Ja, den øde­læg­ger fri me­nings­ud­veks­ling

BT - - DEBAT - Grund­lovsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

SØ­REN ESPERSEN

om blas­fe­mi og ra­cis­me skal fj er­nes, for­di de ik­ke er til nyt­te for no­gen. Iføl­ge blas­fe­mi­pa­ra­graff en må man ik­ke gø­re nar ad re­li­gi­øse ting. Det er latterligt. For selv­føl­ge­lig må man det. Ra­cis­me­pa­ra­graff en er til gen­gæld øde­læg­gen­de for den frie me­nings­ud­veks­ling. Se­ne­st faldt der dom over en mand i Hels­in­gør, som hav­de sam­men­lig­net is­la­mis­me med na­zis­me. Men det må han da selv om. Det ram­mer ik­ke et men­ne­ske, men en re­li­gion. I den sam­men­hæng skal man ha­ve frit spil til at si­ge, hvad man har lyst til.

DE TO PA­RA­GRAF­FER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.