... og al­le hans kvin­der

BT - - KULTUR -

Leo­nar­do DiCaprio er nok en mors dreng, men han har gen­nem sin sku­e­spil­kar­ri­e­re og­så al­tid haft en svag­hed for smuk­ke kvin­der og spe­ci­elt su­per­model­ler. Li­sten over kvin­der, han har da­tet, er lang - selv for en Hol­lywood- stjer­ne Ri­han­na - 2015 To­ni Gar­rn - 2013 Alesia Ri­a­ben­ko­va - 2013 Erin He­at­her­ton - 2011 Bar Re­fa­e­li - 2005 Gi­se­le Bünd­chen - 1999 Ki­da­da Jo­nes - 1999 Na­o­mi Camp­bell - 1998 Bi­jou Phil­lips - 1998 De­mi Mo­o­re - 1997 Na­tasha Hen­strid­ge - 1997 Kri­sten Zang - 1996 Brid­get Hall - 1994 pro­du­cer af en do­ku­men­tar­fi lm om bjerg­go­ril­la­er i Rwan­da.

Li­ge­som Leo­nar­do DiCaprio kan få en ha­le af fo­to­mo­del­ler til at gå i sin ret­ning, kan han og­så kun­sten at få kend­te kol­le­ger til at sam­le ind til go­de for­mål.

I juli må­ned sid­ste år holdt han en ind­sam­lings­fest – en så­kaldt fun­dra­i­ser – hvor der blev sam­let he­le 40 mio. dol­lar ind til hans egen The Leo­nar­do DiCaprio Fo­un­da­tion, hvor man ar­bej­der for at be­skyt­te de vil­de na­tu­r­om­rå­der, der sta­dig er til­ba­ge her på jor­den.

Det sva­rer til 271 mio. kro­ner – me­re end en kvart mil­li­ard kro­ner. Det er godt gå­et på en en­kelt fest, hvor show­bu­si­ness- stjer­ner som Elt­on Jo­hn, Syl­ve­ster Stal­lo­ne, Gol­die Hawn, Jo­hn Le­gend, Chris Tuck­er, Heidi Klum og Na­o­mi Camp­bell delt­og.

Til fe­sten bort­lod­de­de han selv et Ro­lex ur og kunst af bå­de An­dy War­hol og Bank­sy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.