’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Sagt af Leo­nar­do DiCaprio Jeg fø­ler mig me­get hel­dig. Man­ge men­ne­sker kun­ne godt tæn­ke sig at be­fi nde sig i mit sted. Al­vor­ligt man­ge men­ne­sker li­der en tril­li­on gan­ge me­re, end jeg no­gen­sin­de kom­mer til. De vil ger­ne væ­re mig. Jeg er en ’ lucky bastard’ Jeg var ik­ke over­ra­sket over, at Ja­mie Foxx vandt pri­sen. Men jeg vid­ste, at der vil­le væ­re ka­me­ra­er op­pe i mit an­sigt, så jeg hav­de min re­ak­tion klar. No­mi­ne­re­de som si­ger, at de ik­ke øver sig på den slags, ly­ver Jeg in­drøm­mer, at jeg har spil­let en stri­be dår­li­ge rol­ler i be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren som for ek­sem­pel min rol­le i ’ Crit­ters 3’ ( 1991). I den al­der gør man jo hvad som helst for at få op­mærk­som­hed!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.