Go­de ind­køb fra fo­den af Al­per­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

PIE­MON­TE Det nor­di­ta­li­en­ske Pie­mon­te- om­rå­de for fo­den af Al­per­ne reg­nes blandt lan­dets al­ler­bed­ste vin­di­strik­ter. Di­strik­tet er især kendt for si­ne fl ot­te og oft e kost­ba­re Ba­ro­lo- og Bar­ba­resco- vi­ne, som beg­ge er frem­stil­let af neb­bi­o­lo- dru­en, og top­vi­ne­ne kræ­ver oft e en del års modning, in­den de er drik­ke­kla­re.

Ugens guld­me­dal­je­vin­der, Ter­re del Ba­ro­lo, er der­for lidt af en und­ta­gel­se. Vi­nen er fra 2010, som var et ri­me­lig godt solskin­sår, og det har sat sit præg på vi­nen, som er saft ig og ‘ nem at drik­ke’ al­le­re­de nu.

Men Pie­mon­te er an­det end neb­bi­o­lo. Og de min­dre kend­te un­der­di­strik­ter har man­ge go­de vin­køb.

F. eks. er sølvvi­nen - La Bol­li­na Bric­chet­ta fra Mon­fer­ra­to- om­rå­det og frem­stil­let af dru­en bar­be­ra - et godt be­vis på, at man i Pie­mon­te og­så er i stand til at pro­du­ce­re go­de vi­ne, der er hur­tigt drik­ke­klar og til en ri­me­lig pris. 2014 Croya, Aral­di­ca DOCG. Bar­be­ra D’Asti. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt tør og me­di­um fyl­dig rød­vin, let kry­dret med saf­tig smag af mod­ne mør­ke bær, blom­mer, lidt ur­ter og va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af svi­ne­kød el­ler kyl­ling. Pris: Kr. 42. For­hand­ler: Re­ma 1000/ Geia Food a/ s. www. re­ma1000. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.