Frisk fa­mi­lie­flyt­ter

BT - - BILER -

Re­nault har vist de før­ste bil­le­der af den nye fjer­de ge­ne­ra­tion af fa­mi­lie­bi­len Sce­nic, og det teg­ner godt. Den nye mo­del ser skarp og frisk ud, spe­ci­elt tak­ket væ­re 20 tom­mer fæl­ge, som skul­le bli­ve stan­dard på de fle­ste mo­del­ler. Den nye Sce­nic er byg­get på CMF- C- plat­for­men, som den blandt an­det de­ler med den nye Me­ga­ne. Der­for ved vi og­så, at ben­zin­mo­to­rer­ne i før­ste om­gang vil be­stå af den 1,2- li­ters tre­cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor. Die­sel­mo­to­rer­ne er og­så vel­kend­te 1,5, og 1,6- li­ters mo­to­rer med op til 130 hk. Med ti­den skul­le vi og­så få en mild- hy­brid, der med en lil­le el­mo­tor kan hjæl­pe ved igang­sæt­tel­ser for at spa­re på brænd­stof­fet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.