Fle­re kræf­ter i Up

BT - - BILER -

VW præ­sen­te­rer en op­fri­sket ud­ga­ve af sin mind­ste mo­del Up, og den får fle­re kræf­ter. Den 1- li­ters tur­bo­mo­tor, som vi ken­der fra Po­lo, kan frem­over og­så fås i Up, hvor den yder 90 hk og 160 Nm. Brænd­stof­for­bru­get er 22,7 km/ l, og top­far­ten er 185 km/ t. Visu­elt bli­ver Up og­så op­fri­sket med en let æn­dret for- og bag­ko­fan­ger og nye for­lyg­ter med LED- lys. Blinkly­se­ne er flyt­tet op i si­despej­le­ne, og bag­en­den har få­et en næn­som æn­dring i form af nye bag­lyg­ter. Ind­ven­dig er den stør­ste æn­dring en ny fem tom­mers skærm, som sid­der i mid­ter­kon­sol­len og sty­rer ra­dio­en. Den kan og­så for­bin­des til smartp­ho­ne og bak­ka­me­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.