Kat­te- ø løb tør for mad – nu druk­ner de i det

BT - - TV / RADIO -

KATTEØ Det skyl­des – ik­ke over­ra­sken­de – de man­ge kat­te, som le­ver på øen. An­gi­ve­ligt bor der fl ere kat­te end men­ne­sker på Aos­hi­ma.

For­le­den løb øen, der lig­ger ud for Na­ga­ha­ma Bay i det nord­ve­st­li­ge Ja­pan, tør for kat­temad. Det fi k de des­pe­ra­te kat­te­e­je­re til på Twit­ter at an­mo­de fast­lan­det om me­re mad til øens træng­te kat­te.

Ind­byg­ger­ne på fast­lan­det var ik­ke se­ne til at op­fan­ge bud­ska­bet, og de send­te der­for kas­se­vis af kat­temad til Aos­hi­ma. Men nu er et nyt pro­blem op­stå­et. Svøm­mer i kat­te­fo­der Øen er nem­lig endt med så me­get­kon­ser­vers, at de er ved at lø­be tør for ste­der at op­be­va­re det.

Det har nu få­et øens be­bo­e­re til Twit­ter- ta­ster­ne med et nyt bud- skab til de man­ge hjælp­som­me kat­te­el­ske­re.

» Plea­se, stop med at sen­de kat­temad til Aos­hi­ma. Vi har mod­ta­get me­get me­re, end vi for­ven­te­de. Vi har nok kat­temad indtil april, « ly­der den nye op­for­dring, hvor de sam­ti­dig og­så vi­ser stor tak­nem­me­lig­hed over den sto­re hjælp.

» Tak til jer al­le. Wow, vo­res kat­te er me­get po­pu­læ­re, « slut­ter de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.