Li­ver­pool- ma­na­ger: Jeg hå­be­de på Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EU­RO­PA LE­AGUE

me kam­pe. Og nu har vi få­et Man­che­ster Uni­ted. Det er su­per, « si­ger Jür­gen Kl­opp.

Man­che­ster Uni­ted kom i ot­ten­de­dels­fi na­len eft er en sam­let sejr på 6- 3 over de dan­ske me­stre fra FC Midtjyl­land.

Klub­bens ma­na­ger, Lou­is van Gaal, er gan­ske gi­vet og­så godt til­freds med lod­træk­nin­gen. Han har tid­li­ge­re ta­get ud­gangs­punkt i, at Man­che­ster Uni­ted har slå­et Li­ver­pool i al­le de fi re op­gør imel­lem de to klub­ber, si­den han over­tog job­bet som ma­na­ger i som­me­ren 2014.

» For mig er Li­ver­pool en fan­ta­stisk klub. For jeg har vun­det mod Li­ver­pool hver gang, vi har mødt dem, « sag­de Lou­is van Gaal i sep­tem­ber 2015 eft er Man­che­ster Uni­teds sejr på 3- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.