2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund mod top, hvor man til od­dset kun kan kig­ge i ret­ning af bund­hol­det. Eft er lang tids uvis­hed, ser det nu ud til, at Bolt­on er red­det øko­no­misk og det må alt an­det li­ge gi­ve po­si­tiv ener­gi til trup­pen. Eft er et skæn­de­ri med ma­na­ge­ren, er an­gri­be­ren Gary Ma­di­ne og­så til­ba­ge for Bolt­on, og trods sta­tus af bund­hold, har Bolt­on alt­så kun tabt tre gan­ge på eget græs i den­ne sæ­son. Burn­ley er top­hold, men pri­mært i kraft af præ­sta­tio­ner­ne hjem­me på Turf Moor. Ude er de be­stemt til at ta­le med, og der­for er det svært at se, at de væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.