Tre go­de råd fra Mi­chel­le Kri­sten­sen

BT - - TEMA -

• Lad væ­re med at ve­je dig. På væg­ten kan du al­li­ge­vel ik­ke se, om det er fedt el­ler mus­k­ler, du ve­jer. Har du sagt nej til ka­ge og træ­net i ugevis, uden at der sker no­get på væg­ten, vil de fle­ste gi­ve op. Kig i ste­det i spej­let og se, om di­ne buk­ser sid­der an­der­le­des. • Tag et må­lebånd og mål dig om nav­len el­ler find de gam­le buk­ser som stram­mer og tag et bil­le­de med din te­le­fon af ’ muf­f­in­for­men’, som bli­ver min­dre og min­dre. • De fle­ste, som æn­drer de­res livs­stil. fal­der af på den un­der­vejs. I ste­det for at gi­ve op, skal du hol­de dig i gang og ac­cep­te­re, at du ik­ke er per­fekt. Ac­cep­ter at du nog­le gan­ge fal­der i. Hvis du en søn­dag har lyst til at gå om bord i en stor ka­ge, så gør det. Men vend til­ba­ge til den sun­de livs­stil igen om man­da­gen med en god mor­gen­mad og en lø­be­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.